Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   ดาวน์โหลดเอกสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
นายธเรวัชร อบแพทย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
ข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินแม่น้ำสายหลัก จังหวัดชุมพรไตรมาส 4/2562 (ดู : 7)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 7)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 22)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่ 4-6-11 หมู่ที่ 6 (ดู : 11)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่ที่ 4-6-11 หมู่ที่ 6 (ดู : 9)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกอกำ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่และกิจกรรมจิตอาสา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวัยรุ่นหาดยาย รู้รัก รู้ทันเอดส์และยาเสพติด ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ การเพิ่มความรู้พร้อมฝึกอาชีพ (อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ประจำปี พ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สุ่มตรวจอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดอบต.หาดยาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบถังขยะแยกประเภทให้แก่ โรงเรียนบ้านในกริม ต.หาดยาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวัยรุ่น รู้รัก รู้ทันเอดส์และยาเสพติด ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 8)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ตำแหน่ง นักการภารโรง (ดู : 13)
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 55)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลหาดยาย ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลหาดยาย ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภูเขาออง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แผนการท่องเที่ยวองค์การบริการส่วนตำบลหาดยายประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกเหวหัวควาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกวังถ้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกตาพิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกควนเศียร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai686@gmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs