Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   ดาวน์โหลดเอกสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
นายธเรวัชร อบแพทย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
ออกตรวจร้านรับซื้อขี้ยางก้อน (เขาชะมดการยาง) เพื่อให้คำแนะนำในการควบคุมดูแลการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการล้างยาง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนบริเวณใกล้เคียง (ดู : 0)
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 (ดู : 6)
ขอความร่วมมือประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนชุดที่1 (พศ.2563-2565) เพิ่มเติม (ด้านสิ่งแวดล้อม) (ดู : 3)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่7โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่7 (ดู : 4)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (ดู : 3)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงค์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานประเพณีแข่งแพพื้นบ้านประจำปี 2562 (พิธีเปิด) ณ คลองธัมมัง หมู่ทีี่10 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานประเพณีแข่งแพพื้นบ้าน ประจำปี 2562 (พิธีปิด) ณ คลองธัมมัง หมู่ที่10 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจ้าหน้าที่ของ อบต.หาดยาย ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 12
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่และกิจกรรมจิตอาสา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวัยรุ่นหาดยาย รู้รัก รู้ทันเอดส์และยาเสพติด ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ การเพิ่มความรู้พร้อมฝึกอาชีพ (อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) จำนวน 1 อัตรา (ดู : 23)
ประรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 24)
ชอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 26)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลหาดยาย ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลหาดยาย ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภูเขาออง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แผนการท่องเที่ยวองค์การบริการส่วนตำบลหาดยายประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกเหวหัวควาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกวังถ้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกตาพิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกควนเศียร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai686@gmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs