Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
งานนโยบายและแผน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
งานกิจการสภา
   รายงานการประชุม
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ดาวน์โหลดเอกสาร
งานกองคลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานสถานะการเงิน
   แผนการจัดเก็บรายได้
   ประกาศเกี่ยวกับภาษี
   ระเบียบการคลัง
งานบริหารบุคคล
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   ระเบียบบริหารงานบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
นายธเรวัชร อบแพทย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าทำการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย (แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม) (ดู : 3)
แจ้งการสำรวจพื้นที่ (เก็บข้อมูลเพิ่มเติม) (ดู : 2)
การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 2)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 4)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 9)
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถราชการ (ดู : 2)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 
กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ร่วมทำบุญทอดกฐินวัดหาดสำราญ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีปิด ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีเปิด ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีหาดยาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายธเรวัชร อบแพทย์ คณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ พระสังวาน สังวโร เจ้าอาวาสวัดพรรณราย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายขอขอบคุณสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหาดยาย สนับสนุนน้ำตรีผลาให้กับจุดคัดกรองอบต.หาดยาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นางสาวมณฑา อบแพทย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย มอบอุปกรณ์วัดไข้และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค covid-19 ให้กับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ (สอน.หาดยาย) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านในกริม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นางสาวมณฑา อบแพทย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันโรค (COVID-19) จาก บจก.สงวนยางยนต์ชุมพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เยี่ยมผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและพื้นที่เสี่ยงเพื่อเฝ้าระวัง สังเกตอาการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระยะเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรค COVID-19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มาบริการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ของตำบลหาดยาย ตำบลท่ามะพลา และตำบลวังตะกอ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) จำนวน 1 อัตรา (ดู : 85)
ประรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 101)
ชอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 92)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลหาดยาย ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลหาดยาย ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภูเขาออง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แผนการท่องเที่ยวองค์การบริการส่วนตำบลหาดยายประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกเหวหัวควาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกวังถ้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกตาพิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกควนเศียร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623-24 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai@hotmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs