Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   ดาวน์โหลดเอกสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ประกาศเตือนภัย
หัวข้อ วันที่
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 21/2562 ในช่วงวันที่ 21 - 26 กันยายน 2562 (ดู : 4) 23 ก.ย. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 19/2562 ในช่วงวันที่ 3 - 4 กันยายน 2562 พายุระดับ 3(โซนร้อน) คาจิกิ (ดู : 4) 4 ก.ย. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 18/2562 ในช่วงวันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562 (ดู : 4) 29 ส.ค. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 17/2562 ในช่วงวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2562 (ดู : 6) 2 ส.ค. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 15/2562 ในช่วงวันที่ 15 -20 กรกฎาคม 2562 (ดู : 4) 18 ก.ค. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 14/2562 ในช่วงวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2562 (ดู : 5) 3 ก.ค. 2562
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 11/2562 ในช่วงวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2562 (ดู : 7) 24 มิ.ย. 2562
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 10/2562 ในช่วงวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 (ดู : 5) 19 มิ.ย. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 9/2562 ในช่วงวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2562 (ดู : 5) 10 มิ.ย. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 8/2562 ในช่วงวันที่ 27- 31 พฤษภาคม 2562 (ดู : 6) 27 พ.ค. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 7/2562 ในช่วงวันที่ 20 -25 พฤษภาคม 2562 (ดู : 8) 22 พ.ค. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 5/2562 ในช่วงวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2562 (ดู : 19) 26 มี.ค. 2562
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 38/2561 ในช่วงวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 (ดู : 50) 31 ต.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 37/2561 ในช่วงวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2561 (ดู : 51) 24 ต.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 34/2561 ในช่วงวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2561 (ดู : 51) 3 ต.ค. 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 31/2561 ในช่วงวันที่ 13 - 18 กันยายน 2561 (ดู : 68) 13 ก.ย. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 28/2561 ในช่วงวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2561 (ดู : 66) 16 ส.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 26/2561 ในช่วงวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2561 (ดู : 66) 3 ส.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 22/2561 ในช่วงวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561 (ดู : 65) 11 ก.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 19/2561 ในช่วงวันที่ 15 - 20 มิถุนายน 2561 (ดู : 62) 20 มิ.ย. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 17/2561 ในช่วงวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2561 (ดู : 64) 7 มิ.ย. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 16/2561 ในช่วงวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2561 (ดู : 60) 4 มิ.ย. 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 12/2561 ในช่วงวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 (ดู : 62) 30 เม.ย. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 11/2561 ในช่วงวันที่ 15 - 18 เมษายน 2561 (ดู : 66) 17 เม.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 2 มี.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 72561 ในช่วงวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 (ดู : 62) 23 ก.พ. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัยฉบับที่ 4/2561 ในช่วงวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 (ดู : 61) 30 ม.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 03/2561 ในช่วงวันที่ 19 - 24 มกราคม 2561 (ดู : 63) 19 ม.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 55/2560 ในช่วงวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2560 (ดู : 57) 26 ธ.ค. 2560
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 49/2560 ในช่วงวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 (ดู : 61) 28 พ.ย. 2560
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 48/2560 ในช่วงวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2560 (ดู : 61) 23 พ.ย. 2560
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 47/2560 ในช่วงวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2560 (ดู : 65) 20 พ.ย. 2560
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 42/2560 ในช่วงวันที่ 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 (ดู : 59) 30 ต.ค. 2560
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 41/2560 ในช่วงวันที่ 21 - 26 ตุลาคม 2560 (ดู : 58) 25 ต.ค. 2560
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 39/2560 ในช่วงวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2560 (ดู : 63) 10 ต.ค. 2560
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 37/2560 ในช่วงวันที่ 21 - 25 กันยายน 2560 (ดู : 64) 21 ก.ย. 2560
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 35/2560 ในช่วงวันที่ 14 - 18 กันยายน 2560 (ดู : 62) 13 ก.ย. 2560
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 332560 ในช่วงวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2560 (ดู : 57) 25 ส.ค. 2560
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 28/2560 ในช่วงวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2560 (ดู : 57) 3 ส.ค. 2560
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 26/2560 ในช่วงวันที่ 14 - 18 กรกฎาคม 2560 (ดู : 57) 14 ก.ค. 2560
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 22/2560 ในช่วงวันที่ 5 - 10 มิถุนายน 2560 (ดู : 59) 7 มิ.ย. 2560
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 14/2560 ในช่วงวันที่ 2 - 6 เมษายน 2560 (ดู : 57) 5 เม.ย. 2560
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 15/2560 ในช่วงวันที่ 4 - 7 เมษายน 2560 (ดู : 53) 5 เม.ย. 2560
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 9/2560 ในช่วงวันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 (ดู : 55) 14 ก.พ. 2560
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 82560 ในช่วงวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 (ดู : 59) 2 ก.พ. 2560
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 7/2560 ในช่วงวันที่ 23 - 26 มกราคม 2560 (ดู : 56) 25 ม.ค. 2560
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 5/2560 ในช่วงวันที่ 19-23 มกราคม 2560 (ดู : 58) 20 ม.ค. 2560
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 3/2560 ในช่วงวันที่ 16 - 19 มกราคม 2560 (ดู : 56) 17 ม.ค. 2560
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 1 (38/2560) (ดู : 54) 13 ม.ค. 2560
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 49/2559 ในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 (ดู : 54) 30 ธ.ค. 2559
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 48/2559 ในช่วงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 (ดู : 57) 27 ธ.ค. 2559
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 46/2559 ในช่วงวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2559 (ดู : 56) 14 ธ.ค. 2559
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 45/2559 ในช่วงวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559 (ดู : 57) 7 ธ.ค. 2559
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 42/2559 ในช่วงวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2559 (ดู : 55) 1 ธ.ค. 2559
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 41/2559 ในช่วงวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2559 (ดู : 56) 24 พ.ย. 2559
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 40/2559 ในช่วงวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2559 (ดู : 58) 11 พ.ย. 2559
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 39/2559 ในช่วงวันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2559 (ดู : 58) 8 พ.ย. 2559
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 38/2559 ในช่วงวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2559 (ดู : 53) 4 พ.ย. 2559
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 37/2559 ในช่วงวันที่ 31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2559 (ดู : 59) 1 พ.ย. 2559
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 34/2559 ในช่วงวันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2559 (ดู : 54) 21 ต.ค. 2559
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai686@gmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs