Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   ดาวน์โหลดเอกสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
โครงการวัยรุ่นหาดยาย รู้รัก รู้ทันเอดส์และยาเสพติด ประจำปี 2562
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 61 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางสาวมณฑา อบแพทย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการวัยรุ่นหาดยาย รู้รัก รู้ทันเอดส์และยาเสพติด ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนางสาวนนท์นราพร เพชรมณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ เกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน โดยชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai686@gmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs