Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   ดาวน์โหลดเอกสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกควนเศียร
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 287 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 21 กันยายน 2553
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :
สถานที่ตั้ง              หมู่ที่ 13
ระยะทาง               ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  20   ก.ม.
การเดินทาง            สามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยรถยนต์ส่วนตัว
สภาพทั่วไป           เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่ใช้สำหรับการทำเกษตรกรรม                                สภาพทั่วไปเป็นผาหินขนาดใหญ่ที่มีความชันพอสมควร                                ด้านบนของน้ำตกเป็นร่องผาขนาดใหญ่                                                        แต่ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดลึก บรรยากาศรอบน้ำตก                                เหมาะแก่การทำกิจกรรมผจญภัย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ
ความปลอดภัย        การเดินทางสู่น้ำตกมีความสะดวกมากขึ้นเนื่องจากได้มีการพัฒนาเพิ่มเติม ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai686@gmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs