Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
กิจการสภา
   รายงานการประชุม
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ดาวน์โหลดเอกสาร
งานบริหารบุคคล
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   ระเบียบบริหารงานบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกตาพิน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 260 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 21 กันยายน 2553
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :
สถานที่ตั้ง               หมู่ที่ 9
ระยะทาง                ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  15   ก.ม.
การเดินทาง             สามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยรถยนต์ส่วนตัว
สภาพทั่วไป            เป็นน้ำตกที่อยู่ห่างจากน้ำตกวังถ้ำเพียง 3 ก.ม.เท่านั้น                                แหล่งต้นน้ำก็มาจากน้ำตกควนเศียรเช่นเดียวกัน แต่ที่นี่จะค่อนข้างแตกต่างกับน้ำตกวังถ้ำตรงที่                                 ในฤดูแล้งจะมีน้ำไม่มากนัก สภาพน้ำตกจะเป็นเหมือนก้นกะทะที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้                                 เหมาะแก่การพาบุตรหลานไปพักผ่อน
ความปลอดภัย        ปลอดภัย 100%
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623-24 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai@hotmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs