ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110

โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623-24 โทรสาร : 077-506-622

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@hadyai.go.th

Google Map
เดินทางไปอบต.หาดยาย