หัวหน้าส่วนราชการ
 • นางกรวิภา ทักษิณ

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัด

  โทร. 098-5614795

 • นางณัฏฐนันท์ ทิพย์วิเศษ

  นักบริหารงานการคลัง

  โทร. 098-8275416

 • นางกรวิภา ทักษิณ

  นักบริหารงานทั่วไป

  โทร. 098-5614795

 • ว่าง

  นักบริหารงานช่าง