หัวหน้าส่วนราชการ
 • นางงณัฏฐนันท์ ทิพย์วิเศษ

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัด

  โทร. 098-8275416

 • นางณัฏฐนันท์ ทิพย์วิเศษ

  นักบริหารงานการคลัง

  โทร. 098-8275416

 • ว่าง

  นักบริหารงานทั่วไป

  -

 • ว่าง

  นักบริหารงานช่าง