ภาพกิจกรรม
ประชุมพนักงาน ประจำเดือนมีนาคม

ประชุมพนักงาน ประจำเดือนมีนาคม

0

20 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตำบลหาดยาย ในโครงการ อบจ.พบประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตำบลหาดยาย ในโครงการ อบจ.พบประชาชน

0

13 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ ลงพื้นที่หมู่ที่6 ดูแลงานก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสุดสาคร

นายกฯ ลงพื้นที่หมู่ที่6 ดูแลงานก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสุดสาคร

1087

11 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมอสม.ประจำเดือนมีนาคม เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครสมาชิกโครงการธนาคารขยะเพื่ออุปกรณ์การแพทย์และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ประชุมอสม.ประจำเดือนมีนาคม เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครสมาชิกโครงการธนาคารขยะเพื่ออุปกรณ์การแพทย์และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

1084

8 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ดำเนินการลงสำรวจประปา หมู่ 1,2,3,4

ดำเนินการลงสำรวจประปา หมู่ 1,2,3,4

1088

4 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมและหารือแนวทางการให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดยายและตำบลวังตะกอ ในโครงการ(อบจ.พบประชาชน)

เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมและหารือแนวทางการให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดยายและตำบลวังตะกอ ในโครงการ(อบจ.พบประชาชน)

1084

1 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน สายห้วยตะเคียน-ในกริม และ สายวังพรหม

ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน สายห้วยตะเคียน-ในกริม และ สายวังพรหม

1081

1 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2567

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2567

1078

28 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมTriple-P ครั้งที่4 โครงการหนูน้อยอัจฉริยะและแสนดี การส่งเสริมพัฒนาการและการสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย

กิจกรรมTriple-P ครั้งที่4 โครงการหนูน้อยอัจฉริยะและแสนดี การส่งเสริมพัฒนาการและการสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย

1093

27 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหารเข้าประชุมกำหนดจัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะผู้บริหารเข้าประชุมกำหนดจัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1086

23 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รองนายกฯ ลงพื้นที่ตำบลหาดยายมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง

รองนายกฯ ลงพื้นที่ตำบลหาดยายมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง

1082

22 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

1082

9 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ ประชุมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

นายกฯ ประชุมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

1087

8 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ หมู่ที่13

โครงการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ หมู่ที่13

1086

16 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ ลงพื้นที่ดูแลโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เกรด บด อัด ซอยห้วยทรายขาว หมู่ที่8

นายกฯ ลงพื้นที่ดูแลโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เกรด บด อัด ซอยห้วยทรายขาว หมู่ที่8

1085

15 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม “วันเด็กประจำปี 2567”

กิจกรรม “วันเด็กประจำปี 2567”

1084

13 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ ลงพื้นที่ดูแลงานโครงการถนนหินคลุก ซอยพรรณราย หมู่ที่12 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ผู้ใช้รถ-ใช้ถนน

นายกฯ ลงพื้นที่ดูแลงานโครงการถนนหินคลุก ซอยพรรณราย หมู่ที่12 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ผู้ใช้รถ-ใช้ถนน

1078

5 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
งาน “ย้อนยุค สุขสันต์” ร่วมผูกสัมพันธ์ พัฒนาสถานีอนามัย

งาน “ย้อนยุค สุขสันต์” ร่วมผูกสัมพันธ์ พัฒนาสถานีอนามัย

1084

5 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7,9,12

ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7,9,12

1083

26 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการหนูน้อยอัจฉริยะและแสนดี การส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม กิจกรรมครั้งที่2

โครงการหนูน้อยอัจฉริยะและแสนดี การส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม กิจกรรมครั้งที่2

1075

22 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...