ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

84

5 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมการบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง

ร่วมการบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง

64

26 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เนื่องในวันคล้ายวันสรรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันคล้ายวันสรรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

65

23 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ

64

22 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

62

21 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

62

13 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.หาดยายร่วมกิจกรรมเปิดเมืองกินฟรี ปี2565

อบต.หาดยายร่วมกิจกรรมเปิดเมืองกินฟรี ปี2565

63

11 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน

พิธีเปิดงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน

67

11 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. (Thai national flag day) ประจำปี 2565

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. (Thai national flag day) ประจำปี 2565

63

22 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ

ร่วมพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ

63

12 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกิจกรรมพัฒนา ม.13 ต.หาดยาย

ร่วมกิจกรรมพัฒนา ม.13 ต.หาดยาย

67

20 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
 พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุพัฒนโกศล

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุพัฒนโกศล

62

8 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมรดน้ำศพ พระครูสุพัฒนโกศล

ร่วมรดน้ำศพ พระครูสุพัฒนโกศล

61

24 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันอาฬสาหบูชา

กิจกรรมวันอาฬสาหบูชา

58

15 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
 แพทย์อาสาเคลื่อนที่ ม.13

แพทย์อาสาเคลื่อนที่ ม.13

64

15 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

651

12 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
สร้างฝายชะลอน้ำเก็บกักน้ำ ม.7 ต.หาดยาย

สร้างฝายชะลอน้ำเก็บกักน้ำ ม.7 ต.หาดยาย

50

10 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมชุมพรสะอาดทุกที่ไม่มี โควิด-19

กิจกรรมชุมพรสะอาดทุกที่ไม่มี โควิด-19

36

29 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

36

6 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
จิตอาสาสวนสมเด็จฯ

จิตอาสาสวนสมเด็จฯ

37

17 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...