สมาชิกสภาตำบล
 • นายสุริยา รอบคอบ

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

 • นายยงยศ เสือรุ่ง

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

 • คธาธร ไสสุวรรณ

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

 • นายธีระ เล่งระบำ

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

 • นายชัยยุทธ์ มณีนิล

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

 • นายประสิทธิ์ ธรรมณี

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

 • นายจาตุรนต์ บุรีรัตน์

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

 • นายโกสิทธิ์ ทิศราษฎร์

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

 • นายสุรศักดิ์ แก้วประดิษฐ์

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

 • นายสันติสุข ภู่พยัคฆ์

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 10

 • นายกิตติพงค์ พลรีทอง

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 11

 • นายพันศักดิ์ พันธรัตน์

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 12

 • นางเรืองศรี ศรีจันทร์

  สมาชิกสภา หมู่ที่ 13