รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย