ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
68
11 ตุลาคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม พิธีเปิดงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย