ภาพกิจกรรม
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ
64
22 ตุลาคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย