ภาพกิจกรรม
นายกฯ ลงพื้นที่หมู่ที่6 ดูแลงานก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสุดสาคร
1101
11 มีนาคม 2567