ร้องเรียนร้องทุกข์ ทั่วไป/การทุจริตและประพฤติมิชอบ และสถิติ
รายงานสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
6 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีพ.ศ.2566
28 เมษายน 2566

39


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีพ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
26 เมษายน 2566

41


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
9 กุมภาพันธ์ 2566

39


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้คู่มือ/แนวทางการปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
2 กุมภาพันธ์ 2566

42


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้คู่มือ/แนวทางการปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 มกราคม 2566

57


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือ/แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11 มกราคม 2566

44


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ
8 เมษายน 2564

49


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5 เมษายน 2564

208


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ
28 ตุลาคม 2563

182


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.หาดยาย
19 ตุลาคม 2563

183


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.หาดยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
16 ตุลาคม 2563

225


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
9 ตุลาคม 2563

189


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ