การบริหารความเสี่ยง
คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.หาดยาย ประจำปีงบประมาณ 2563
29 ตุลาคม 2563

236


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.หาดยาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ