นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญหรือของกำนันทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
25 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ในรอบ 6 เดือน
4 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
การปลูกจิตรสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่
17 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
27 เมษายน 2566

36


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามนโยบาย No Gift Policy ปีพ.ศ. 2566 (รอบหกเดือนแรก)
24 เมษายน 2566

36


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามนโยบาย No Gift Policy ปีพ.ศ. 2566 (รอบหกเดือนแรก) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
10 มกราคม 2566

47


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญหรือของกำนันทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ No Gift Policy
10 มกราคม 2566

50


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญหรือของกำนันทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ No Gift Policy ได้ที่นี่

เอกสารแนบ