ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.หาดยาย
21 มิถุนายน 2566

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.หาดยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
20 กันยายน 2565

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
20 กันยายน 2565

25


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
17 กุมภาพันธ์ 2565

16


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร ได้ที่นี่