ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ขอประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
20 มีนาคม 2567

1087