ข่าวประชาสัมพันธ์
อประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิต ประจำปีพ.ศ. 2566 ณหอประชุมอำเภอหลังสวนวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
3 กรกฎาคม 2566

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ อประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิต ประจำปีพ.ศ. 2566 ณหอประชุมอำเภอหลังสวนวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ได้ที่นี่