ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ ไปยังพ่อ แม่ พี่น้อง ประชาชนหมู่ที่3 ตำบลหาดยาย ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566
7 กันยายน 2566

41


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอประชาสัมพันธ์ ไปยังพ่อ แม่ พี่น้อง ประชาชนหมู่ที่3 ตำบลหาดยาย ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 ได้ที่นี่