ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
6 กันยายน 2566

43


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ได้ที่นี่