งานสำรวจและออกแบบ
ขออนุมัติลงนามประกาศ อบต.หาดยาย
20 พฤษภาคม 2565

101


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขออนุมัติลงนามประกาศ อบต.หาดยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขออนุมัติลงนามคำสั่ง อบต.หาดยาย
20 พฤษภาคม 2565

100


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขออนุมัติลงนามคำสั่ง อบต.หาดยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขออนุมัติลงนามประกาศ อบต.หาดยาย
20 พฤษภาคม 2565

105


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขออนุมัติลงนามประกาศ อบต.หาดยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
9 พฤษภาคม 2565

103


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ