รายงานการประชุม
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพ.ศ. 2566
22 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปีพ.ศ.2565
28 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปีพ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปีพ.ศ. 2566
22 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปีพ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปีพ.ศ. 2565
26 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปีพ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพ.ศ.2565
30 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพ.ศ. 2565
26 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ. 2565
25 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปีพ.ศ.2565
28 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปีพ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ. 2565
25 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
24 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปีพ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2565)
31 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปีพ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้ที่นี่

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
27 พฤษภาคม 2562

0


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่  ๒๕เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๒ณ  ห้องประชุมลิตฟ้า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  

เอกสารแนบ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
20 กุมภาพันธ์ 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ได้ที่นี่
ประกาศกำหนดประชุมสภา
13 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกำหนดประชุมสภา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561
5 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560
5 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
5 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
5 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
5 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ