รายงานการประชุม
บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
5 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
5 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ได้ที่นี่

บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
5 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
5 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
5 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘
5 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
5 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘
5 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
5 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี๒๕๕๘
5 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี๒๕๕๘ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗
5 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกการการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗
5 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกการการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ที่นี่
บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
5 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗
5 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา 12 ก.พ.56
22 มีนาคม 2556

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา 12 ก.พ.56 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา 27 ธ.ค.55
22 มีนาคม 2556

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา 27 ธ.ค.55 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา 23 ส.ค.55
25 กันยายน 2555

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา 23 ส.ค.55 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา 18 ส.ค. 55
25 กันยายน 2555

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา 18 ส.ค. 55 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา 28 มิ.ย. 55
25 กันยายน 2555

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา 28 มิ.ย. 55 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๕
10 สิงหาคม 2555

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๕ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ